Maria Regina College - Għargħur Primary Official Website

‘Stronger Together’: A Message by the College Principal

Click here to read in Maltese

?? Maria Regina College students, parents and educators,

The second term has now officially come to an end. Schools have been closed prematurely, but teaching and learning continued. This was thanks to all School Leaders and educators at Maria Regina College.  I would like to thank them on behalf of the Permanent Secretary Dr Francis Fabri and on my behalf. They provided continuity in such a challenging period. We look forward to continue with these endeavours during the third term. For this to happen, we need the help of all parents and students themselves.  Everyone must do one’s part from home. Parents have to make sure their children are cooperating since they are not physically in class. Our wish is to go ahead with educating our students. All our staff, parents and students must be part of this. I wish you all a Happy Easter and may the rest of 2020 bring health and happiness.

Please follow, Like and Share the College FaceBook Page: Maria Regina College, Malta. We missed the annual Collegefest this year but we plan to upload an original song, composed by MRC Middle School Teacher, Mr Mark Cachia, about this year’s theme: Stronger Together.  Together we will succeed to overcome this challenge.

Mr Decelis.

?? Għeżież studenti, ġenituri u edukaturi tal-Kulleġġ Maria Regina

Wasalna fi tmiem it-tieni term tas-sena skolastika. L-iskejjel ilhom ftit magħluqin imma t-tagħlim baqa’ għaddej. Għalhekk nixtieq nirringrazzja, f’ismi u f’isem is-Segretarju Permanenti Dr Frank Fabri, lill-edukaturi kollha tal-Kulleġġ Maria Regina u l-mexxejja tal-iskejjel. Huma qamu għall-okkażjoni biex provdew kontinwita’ fi żmien tant diffiċli. Inħarsu ‘l quddiem sabiex wara dal-vaganzi nkomplu nikkollaboraw. Ovvjament ta’ min jgħid li l-ġenituri jistgħu jagħmlu d-differenza peress li l-istudenti mhux qegħdin fiżikament fl-iskola, imma d-dar. Ix-xewqa tagħna hi li lkoll flimkien, bi sforz wieħed bejn l-iskola, il-ġenituri u l-istudenti, nagħmlu minn kollox biex ma jintilifx ħin, minn kull student. Nawguralkom l-Għid it-tajjeb u l-kumplament tas-sena mimlija saħħa! 

Nitlobkom issegwu u tagħmlu Like u Share lill-FB Page tal-Kulleġġ: Maria Regina College, Malta. Din is-sena ma ltqajniex għall-Collegefest imma l-ġimgħa d-dieħla ser intellgħu fuq dil-pagna, diska oriġinali tal-għalliem mill-iskola Medja, is-Sur Mark Cachia, bit-tema tal-Kullegg ta’ dis-sena: Stronger Together. Flimkien ser jirnexxielna negħlbu din l-isfida. Kuraġġ.